18 december 2018

DISCLAIMER

De inhoud van BB Velsens internetsite wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is echter altijd mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd of niet meer juist is. Voor eventuele gevolgen voor derden die voortvloeien uit deze internetsite aanvaardt BB Velsen geen enkele verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid. Aan de inhoud van BB Velsens internetsite kan daarom geen enkel recht worden ontleend. Deze disclaimer is niet bedoeld aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen en software komen toe aan BB Velsen. Informatie op deze site ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of software) mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van BB Velsen.

Door BB Velsen verzonden e-mail

Informatie die door BB Velsen per e-mail wordt verzonden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het is verboden voor anderen dan de geadresseerde deze informatie te gebruiken. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. BB Velsen draagt geen verantwoordelijkheid voor de juiste en volledige overdracht van de inhoud van verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst ervan. Aan de door ons aan u gezonden informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Privacyverklaring

BB Velsen gaat met respect om met de privacy van al haar websitegebruikers en behandelt persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Ook stelt BB Velsen persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden. Wel kan BB Velsen reacties van websitebezoekers gebruiken om daarmee te komen tot verdere ontwikkeling en verbetering van haar website.

BBVelsen
© 2017 BB Velsen
Wijzigingen voorbehouden.